سیستم خبره راهنمای گردشگری در ایران

سیستم خبره راهنمای گردشگری در ایران این سیستم خبره بر حسب علاقه مندی توریست و همچنین زمان و فصل مسافرت توریست محل های مناسب برای گردشگری را به توریست پیشنهاد می کند … دریافت فایل