سیستم خبره راهنمای عیب یابی و رفع نقص شبکه

سیستم خبره راهنمای عیب یابی و رفع نقص شبکه این سیستم خبره با استفاده از کلیپس نحوه رفع عیب شبکه را به کاربر راهنمایی می کند … دریافت فایل