سیستم خبره راهنمای تعمیر کامپیوتر

سیستم خبره راهنمای تعمیر کامپیوتر سیتم خبره حاضر با استفاده از پوسته کلیپس و در محیط نت پد نوشته شده و به کاربر کمک می کند که ایراد کامپیوتر را پیدا و رفع نماید  یک فایل ورد 6 صفحه ای توضیحات و نمودار همراه این برنامه ارائه شده است … دریافت فایل