سیستم خبره دروغ سنج

سیستم خبره دروغ سنج این سیستم خبره به کاربر کمک می کند که حین انجام مصاحبه با یک فرد تشخیص دهد که این فرد دروغ می گوید یا خیر به همراه این برنامه تعداد 4 فایل توضیحات و قواعد و مقاله ارائه می گردد یکی از این فایل ها یک فایل اکسل قوانین است. یک […]