سیستم خبره حفاظت از امنیت اطلاعات در سازمان ها

سیستم خبره حفاظت از امنیت اطلاعات در سازمان ها این سیستم خبره با کلیپس نوشته شده و به سازمان ها کمک می کند که به صورت پیوسته و خودکار تهدیدهای امنیتی را رصد و شناسایی نمایند تعداد دو فایل توضیحات و نمودار به همراه برنامه ارائه شده است … دریافت فایل