سیستم خبره تعیین سطح دشواری سوالات امتحانی

سیستم خبره تعیین سطح دشواری سوالات امتحانی این سیستم خبره به معلم کمک میکند که بر اساس معیارهای استاندارد سطح دشواری سوالات امتحانی را تشخیص داده و تعیین نماید … دریافت فایل