سیستم خبره تعین احتمال وقوع سکته فلبی بر اساس علائم

سیستم خبره تعین احتمال وقوع سکته فلبی بر اساس علائم این سیستم خبره براساس علائم تعیین می کند که احتمال وقوع حمله قلبی در یک فرد چقدر است … دریافت فایل