سیستم خبره تشخیص 10 نوع بیماری

سیستم خبره تشخیص 10 نوع بیماری این سیستم خبره به زبان کلیپس نوشته شده و به کاربر کمک می کند 10 نوع بیماری احتمالی را در یک فرد شناسایی نموده و تشخیص دهد … دریافت فایل