سیستم خبره تشخیص ناسازگاری در کد نویسی سیستم خبره – فارسی

سیستم خبره تشخیص ناسازگاری در کد نویسی سیستم خبره – فارسی سیستم خبره کلیپس که به کد نویس کمک می کند ناسازگاری در کد نویسی سیستم های خبره را تشخیص داده و رفع نماید … دریافت فایل