سیستم خبره تشخیص ناسازگاری در کد نویسی سیستم خبره- انگلیسی

سیستم خبره تشخیص ناسازگاری در کد نویسی سیستم خبره- انگلیسی این سیستم خبره به کد نویس سیستم خبره کمک می کند که حین کد نویسی ناسازگاری در کدهای سیستم خبره را تشخیص داده و رفع نماید … دریافت فایل