سیستم خبره تشخیص سرطان از طریق چشم

سیستم خبره تشخیص سرطان از طریق چشم سیستم خبره کلیپس که به کاربر کمک میکند وجود بیماری سرطان را در شخص شناسایی نماید … دریافت فایل