سیستم خبره تشخیص و درمان اضطراب

سیستم خبره تشخیص و درمان اضطراب سیستم خبره تشخیص و درمان اضطراب به کار بر کمک می کند که اضطراب در افراد را شناسایی نموده و در خصوص درمان توصیه های لازم ارائه نماید … دریافت فایل