سیستم خبره تشخیص اضطراب

سیستم خبره تشخیص اضطراب این سیستم خبره با استفاده از پوسته کلیپس و در محیط نوت پد نوشته شده است و شامل یک فایل کلیپس با پس.ند سی ال پی ، یک فایل ورد یک صفحه ای فلو چارت و یک فایل ورد دوصفحه ای توضیحات می باشد  این برنامه سیستم خبره بدون ارور و […]