سیستم خبره تست روانشناسی رنگها

سیستم خبره تست روانشناسی رنگها این سیستم خبره نوشته شده با کلیپس بر اساس کتاب تست روانشناسی رنگها اثر ماکس لوشر نوشته شدهو بر اساس پاسخ به سوالات کاربر در زمینه علاقه مندی به رنگها وضعیت روحی فرد را مشخص می نماید … دریافت فایل