سیستم خبره بررسی اعتبار مشتریان بانک برای اعطای وام به روش فازی

سیستم خبره بررسی اعتبار مشتریان بانک برای اعطای وام به روش فازی این برنامه کلیپس فازی بر اساس یک مقاله علمی نوشته شده و با استفاده از منطق فازی مشخص میکند که آیا اعتبار مشتری برای اعطای وام کافی هست یا خیر همراه برنامه نوشته شده  4 فایل مختلف شامل مقاله اصلی و ترجمه و […]