بررسی اثرات بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در كاهش مصرف انرژی

بررسی اثرات بكارگيري سيستم هاي حمل و نقل هوشمند در كاهش مصرف انرژی  چكيده : استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند با بهره گیری از فناوری های نوین نشان داده است که این سیستم ها، منافع قابل توجهی را برای انواع شبکه های حمل و نقلی دربردارند، بطوریکه یکی از مهمترین آنها کاهش […]