پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلاید

پاورپوینت اصول حسابداري دو 404 اسلاید جايگاه درس: •اين درس بعداز درس اصول حسابداري 1 ودر نيمسال دوم رشته حسابداري بايد گذرانده شود. فهرست مطالب : فصل اول سیستم حسابداری دستی      مقدمه:    تاكيد بر سيستم  حسابداری دستی  بر اين اساس است  كه   اين سيستم  و مفاهيم  دفاتر روزنامه  و  معين  در دوران نه […]