تحقیق سيستم توليد به موقع، 32 صفحه،docx

تحقیق سيستم توليد به موقع، 32 صفحه،docx فهرست مقدمه. 4 تاريخچه JIT. 4 تعریف عمومی JIT. 5 تعریف JIT از نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA): 5 چرا برخی شرکت ها از سیستم JIT استفاده می کنند؟. 6 تفاوت موجودی های سیستم کلاسیک با سیستم JIT. 6 نگرش کلاسیک به موجودی ها 6 نگرش سیستم JIT به موجودی ها 7 عناصر و ویژگی های عمده […]