فشرده سازی سیستم توصیه گر رفتاری از طریق روش های پیشگویی پیوند شبکه های اجتماعی

فشرده سازی سیستم توصیه گر رفتاری از طریق روش های پیشگویی پیوند شبکه های اجتماعی صفحات ترجمه :32 صفحات انگلیسی : 14 سال 2011 چکیده : سیستم های توصیه گر به طور جامعی در شخصی سازی اطلاعات در وب سایت و سیستم های بازیابی استفاده می شوند . Collaborative filtering (CF) ازجمله تکنیک های شناخته […]