روش‌های داده‌های کاوی برای سیستم‌های توصیه کننده (مترجم تکتم شریفی)

روش‌های داده‌های کاوی برای سیستم‌های توصیه کننده (مترجم تکتم شریفی) چکیده در این فصل، یک بررسی کلی از تکنیک های اصلی داده‌های کاوی مورد استفاده در زمینه سیستم‌های توصیه کننده  را انجام می‌دهیم. ابتدا ما روش‌های پیش پردازش رایج مثل نمونه گیری یا کاهش حالت سه بعدی را توصیف می‌کنیم. بعد مهم‌ترین تکنیک‌های طبقه بندی […]