دانلود حل تمرین سیستم های توزیع شده مفاهیم و طراحی کالوریس کینبرگ دالی مور Distributed Systems Concepts and Design Coulouris Dollimore Kindberg

دانلود حل تمرین سیستم های توزیع شده مفاهیم و طراحی کالوریس کینبرگ دالی مور Distributed Systems Concepts and Design Coulouris Dollimore Kindberg حل تمرین سیستم های توزیع شده: طراحی و مفاهیم (نسخه سوم) ، نویسندگان: کلوریس، دولیمور، کیندبرگ  Distributed Systems: Concepts and Design (3rd Edition) by G Coulouris (Author), Jean Dollimore (Author), Tim Kindberg   […]