چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی

چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی سال انتشار : 2011 صفحات ترجمه : 21 صفحات انگلیسی : 8 چکیده : یکی از مهم ترین روش ها برای ذخیره انرژی در ساختمان از طریق طراحی بسیار دقیق نمای خارجی آن امکان پذیر می باشد . ” […]