فروش کتاب حل تمرین سیستم تصمیم یار کتاب توربان ورژن 9

فروش کتاب حل تمرین سیستم تصمیم یار کتاب توربان ورژن 9 فروش کتاب حل تمرین سیستم تصمیم یار کتاب توربان ورژن 9 Solution Manual for Decision Support and Business Intelligence Systems 9th Edition by Turban9th Edition دانلود رایگان دو فصل از کتاب فصل اول فصل دوم Authors: Efraim Turban Ramesh Sharda, Oklahoma State University Dursun Delen, […]