سيستم تشخيص نفوذ( IDS)

سيستم تشخيص نفوذ( IDS)  سيستم تشخيص نفوذ( IDS) تعداد صفحات 37 با فرمت ورد مقدمه هر روز که میگذرد بر علم گسترده و بزرگ کامپیوتر و شبکه اطلاعات بیشتری اضافه میشود.هر روز حفره های گوناگون کشف میشود و پچ های جدید ساخته میشود و…در دنیای امروز دیگر هکرها فکر و ذهن خودشان را به هک […]