پروژه پاورپونت سیستم انژکتوری زیمنس

پروژه پاورپونت سیستم انژکتوری زیمنس در این پاورپوینت 15 صفحه ایی شماتیک سیستم انژکتوری زیمنس آورده شده و مسیر جریان برق را در حالت های مختلف از جمله حالت سوئیچ بسته، حالت سوئیچ باز، حالت موتور روشن و حالت موتور خاموش بررسی می کند. مسیر جریان به صورت گرافیکی نشان داده می شود. … دریافت فایل