پاورپوینت پروژه کاربرد سیستم اندازه گیری در سنسورها

پاورپوینت پروژه کاربرد سیستم اندازه گیری در سنسورها در این پاورپوینت انواع حسگرهای اندازه گیری دما، مزایای انواع مختلف حسگرها، خطاهای اندازه گیری، اغتشاش الکتریکی، اتصال حرارتی، حسگرهای دما از نوع ترموکوپل، حسگرهای دمای RTD، ترمیستور، حسگرهای دمای مدار مجتمع، سنسورهای تشخیص اشیا، سنسورهای نوری، کرنش سنج، اندازه گیری سطح مایعات، تکنولوژی سنسور های اثرحال […]