تحقیق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبارداری

تحقیق ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبارداری دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبارداری بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار • اطلاعات پايه 1. امكان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها 2. امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها 3. امكان تعريف انواع واحدهاي […]