ترجمه واموزش سیستم امادئوس

ترجمه واموزش سیستم امادئوس به نام خدا سیستم امادئوس یکی از سیستم های صدور بلیط است. که در این پکیج مافایل ها را به صورت  Pdfقرار دادیم کاری از حجت اعلامی قره بلاغ تعداد صفحات فایل اصلی 69ص انگلیسی و ترجمه شده به زبان فارسی ۱۰۶ص میباشد (ترجمه انگلیسی به فارسی)  نکته :فایل امادئوس در […]