طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق

طراحی و اجرای سیستم اعلام حریق با سلام یکی از موارد مهم در ساخت و ساز های انبوه اجرای سیستم اعلام حریق به روش استاندارد می باشد. طبق استاندارد ساختمانهای سه طبقه و بالاتر ملزم به اجرای این سیستم می باشند. بنابراین برق کاران عزیز باید این مورد را نیز به دانسته هایشان اضافه کنند. […]