سیستم اطلاعات پرستاری Nursing Information System

سیستم اطلاعات پرستاری Nursing Information System حاوی 42 اسلاید به زبان فارسی شامل تشریح سیستم اطلاعات پرستاری، وظیف و بخش ها به همراه تصاویری از محیط این سیستم و عملکردهای آن می باشد مناسب ارائه در کلاس برای تدریس و ارائه دانشجویی تعدادی اسلاید به زبان اصلی می باشد. … دریافت فایل