سیستم ارت و محاسبات آن

سیستم ارت و محاسبات آن سیستم ارت و محاسبات آن بصورت word  در 101 صفحه     چکیده سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتريکي بسيار پایين ، مقاومت مکانيکي بسيار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگي داشته باشد. انواع زمین کردن الکتریکی عبارت است از : زمین کردن به شکل مستقیم ، زمین کردن از […]