سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم بيومتريك

سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم بيومتريك از سال‌ها پيش از اثر انگشت افراد در جرم ‌شناسي استفاده مي شد و امروزه در علم بيومتريك نيز از آن استفاده ‌مي شود. مانند تمام ديگر اعضاي بدن DNA هاي هر شخصي الگوي ساخت اين خطوط را دارا هستند و در واقع […]

سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم بیومتریک

سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم بیومتریک چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله سیستم اثر انگشت هوشمند حضور و غیاب و استفاده از علم بیومتریک ” بدین شرح است: از سال‌ها پیش از اثر انگشت افراد در جرم ‌شناسی استفاده می شد و امروزه در علم بیومتریک نیز از آن استفاده ‌می شود. […]