مقاله ای راجع به سیر تکاملی اندروید

مقاله ای راجع به سیر تکاملی اندروید یک پروژه آماده برای مقاله و تحقیقات دانشجویی در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۵ گوگل شرکت آندروید در پالو آلتوی کالیفرنیا را خرید. شرکت کوچک آندروید که توسط اندی روبین، ریچ ماینرز، نیک سیرز و کریس وایت پایه‌گذاری شده بود، در زمینه تولید نرم‌افزار و برنامه‌های کاربردی برای تلفن‌های […]