سیراندیشه ها1

سیراندیشه ها1 سیر اندیشه های شهرسازی1 -جزوه خلاصه کتاب سیر اندیشه ها -بنابرضرورت اثرات معماری وطراحی شهری ویا تفکرصاحبنظرهربخش آورده شده است. این توضیحات به دلیل نیاز واجب و بنا به مطالعه سوالات کنکور طراحی شهری و شهرسازی و حتی معماری آورده شده است. همپوشانی تاریخ معماری و مبانی نظری معماری مارا مجاب به تهیه […]