مجموعه کامل تصاویر آزمایشگاه سیتولوژی

مجموعه کامل تصاویر آزمایشگاه سیتولوژی این فایل شامل تمامی تصاویر مربوط به جلسات آزمایشگاه سیتولوژی، به همراه نام گذاری و توضیحات تصاویر میکرو گرافها میباشد . حجم فایل 1.5 GB میباشد ، ولی برای رفاه و سهولت در دریافت فایل ، فایل ها تا حداکثر ممکن فشرده سازی میشوند .   این بسته شامل : […]