پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیتوکین ها در 12 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیتوکین ها در 12 اسلاید                 سیتوکین (Cytokine) دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که از یاخته‌های گوناگون و بیشتر در پاسخ به یک تحریک٬ ترشح می‌شوند و وظیفه انتقال پیام بین یاخته ها را برعهده دارند.   فهرست […]

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیتوکین ها در 12 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی سیتوکین ها در 12 اسلاید                 سیتوکین (Cytokine) دسته‌ای از مولکول‌های پروتئینی محلول در آب هستند که از یاخته‌های گوناگون و بیشتر در پاسخ به یک تحریک٬ ترشح می‌شوند و وظیفه انتقال پیام بین یاخته ها را برعهده دارند.   فهرست […]