فایل پاورپوینت چرخه کربس

فایل پاورپوینت چرخه کربس فایل پاورپوینت چرخه کربس شامل 31 اسلاید قابل استفاده و ارائه و آماده ویرایش بوده  و دارای محتوای: چرخه کربس(چرخه اسید سیتریک) (چرخه تری‌کربوکسیلیک اسید) تشکیل سیترات واکنش آکونیتاز تشکیل آلفاکتوگلوتارات تشکیل سوکسینیل کوآنزیم آ سوکسینیل کوآنزیم آ سینتاز تولید فومارات از سوکسینات چرا سوکسینیل کوآنزیم آ دهیدروژناز از FAD  به […]