پاورپوینت سیب زمینی

پاورپوینت سیب زمینی دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان ، سیب زمینی  بخشی از متـنِ ایـن  پاورپوینت : مشخصات گیاهشناسی:سیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان solanaceaeدارد.جنس solanum دارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه  tuberosum,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند. قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می […]