تحقیق در مورد سیب زمینی بصورت پاورپوینت

تحقیق در مورد سیب زمینی بصورت پاورپوینت موضوع ارائه:سیب زمینی مشخصات گیاه شناسی: žسیب زمینی تعلق به خانواده بادمجانیان((SOLANACEAE žدارد.جنس SOLANUMدارای گونه های زیادی بوده ولی تنها گونه TUBEROSUM ž,تعداد بسیار محدود دیگر هستند که تولید غده می نمایند.قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده واز بین می رود ولی غده های باقی […]