ارگوسفر و سایه سیاه چاله قائده مند در حال دروان(مقاله به همراه ترجمه)

ارگوسفر و سایه سیاه چاله قائده مند در حال دروان(مقاله به همراه ترجمه) ارگوسفر و سایه سیاه چاله قائده مند در حال دروان اصل متن انگلیسی 18 صفحه می باشد به صورت pdf و متن ترجمه شده 20 صفحه می باشد و به صورت word و قابل ویرایش می باشد نمونه متن فارسی: ارگوسفر:( سیاه […]