پروژه سیالات: تحلیل و بررسی پدیده sudden contraction یا انقباض ناگهانی جریان سیال توسط Ansys Fluent

پروژه سیالات: تحلیل و بررسی پدیده sudden contraction یا انقباض ناگهانی جریان سیال توسط Ansys Fluent یک پروژه سیالاتی ساده ولی کاربردی به همراه گزارش کامل و دقیق تحلیل و بررسی پدیده  sudden contraction بررسی انقباض ناگهانی جریان سیال به هنگام ورود از لوله با قطر بزرگ تر به لوله با قطر کوچک تر به […]

پروژه سیالات: تحلیل و بررسی جریان خارجی روی یک استوانه و محاسبه ضریب درگ و نیروی درگ به کمک نرم افزار fluent

پروژه سیالات: تحلیل و بررسی جریان خارجی روی یک استوانه و محاسبه ضریب درگ و نیروی درگ به کمک نرم افزار fluent این محصول حاوی موارد زیر است: فایل های انسیس ورک بنچ (Ansys workbench) از تحلیل جریان خارجی روی استوانه (شامل مدل سزی – مش بندی – فلوئنت) نمودارها و کانتورهای مورد نیاز گزارش […]