مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست ICT و چشم اندازهای توسعه انسانی در آمریکای لاتین: تجربه پرو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست ICT و چشم اندازهای توسعه انسانی در آمریکای لاتین: تجربه پرو مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: ICT Policy and perspectives of Human Development in Latin America: the Peruvian Experience عنوان فارسی: سیاست ICT و چشم اندازهای توسعه انسانی در آمریکای لاتین: تجربه پرو چکیده: فناوری […]

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست ICT و چشم اندازهای توسعه انسانی در آمریکای لاتین: تجربه پرو

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیاست ICT و چشم اندازهای توسعه انسانی در آمریکای لاتین: تجربه پرو مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: ICT Policy and perspectives of Human Development in Latin America: the Peruvian Experience عنوان فارسی: سیاست ICT و چشم اندازهای توسعه انسانی در آمریکای لاتین: تجربه پرو چکیده: فناوری […]