سياست از ديدگاه على (ع) و روش حكومتى آن حضرت .

سياست از ديدگاه على (ع) و روش حكومتى آن حضرت . شرح آراء سياسى و برنامه‏هاى ادارى و روش كشوردارى امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام، هدفها و مقاصد او از قبول زمامدارى و روابط سياسى و بازرگانى و فرهنگى دولت او با ساير دولتها و ملل عالم و نيز بحث و اظهار […]