بررسي و امكان سنجي توليد سيمان بنايي

بررسي و امكان سنجي توليد سيمان بنايي چکیده سیمان بنایی سیمانی است که کاربرد عمده آن در تولید ملات های بنایی می باشد. این نوع سیمان را می توان جایگزین سیمان پرتلند در کار های بنایی نمود. کاربرد سیمان پرتلند در ملات های بنایی مشکلاتی در سطح خورد و کلان اجرایی و اقتصادی مانند افزایش […]