طراحي يک سيستم محاسبه و پرداخت حقوق – شهرداری منطقه سده

طراحي يک سيستم محاسبه و پرداخت حقوق – شهرداری منطقه سده این پروژه بدون در نظر گرفتن فهرست مطالب دارای 55 صفحه با فرمت  2010 word آماده پرینت وارائه وقابل ویرایش می باشد. فهرست مطالب :عنوان                                                                 صفحهسيستم حسابداري حقوق و دستمزد  …………………………………………………………………………………………….1الف : ورودي  …………………………………………………………………………………………………………………………11 – اطلاعات پرسنلي  ……………………………………………………………………………………………………………….12 – اطلاعات حکم ي … دریافت فایل