طراحی مدار برای سون سگمنت با پروتئوس

طراحی مدار برای سون سگمنت با پروتئوس   طراحی مدار برای سون سگمنت (Seven Segment) با پروتئوس (Proteus) مداری با حداکثر 4 ورودی و 7 خروجی (که مستقیما به ورودیهای سون سگمنت وصل می شود) طراحی کنید که ورودی دودویی دریافتی را در  سون سگمنت نشان دهد. فایل شامل 4 سری طراحی مدار در  چهار […]