پاور پوینت : پدیده سونامی – 35 اسلاید

پاور پوینت : پدیده سونامی – 35 اسلاید سونامی چیست وچگونه بوجود می آید؟ l پدیده ای که ما آن را سونامی (سو- نا- می ) مینامیم یک سری اواج اقیانوسی با طول بسیار بزرگ است که در وهله نخست در اثر زمین لرزه هایی ایجاد میشود که در زیر با نزدیکی بستر اقیانوس رخ […]

پاور پوینت : پدیده سونامی – 35 اسلاید

پاور پوینت : پدیده سونامی – 35 اسلاید سونامی چیست وچگونه بوجود می آید؟ l پدیده ای که ما آن را سونامی (سو- نا- می ) مینامیم یک سری اواج اقیانوسی با طول بسیار بزرگ است که در وهله نخست در اثر زمین لرزه هایی ایجاد میشود که در زیر با نزدیکی بستر اقیانوس رخ […]