تحلیل هدیه های آسمان سوم ابتدایی

تحلیل هدیه های آسمان سوم ابتدایی دین اسلام ، راه هدایت انسان ها به سوی کمال و رستگاری است که از جانب خدای متعال بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده و شامل اعتقادات، اخلاق،احکام و کلیه نظاماتی است که انسان ها برای رسیدن به مقصد متعالی خود بدان نیاز دارند.تعلیم و تربیت روند بروز حقیقت […]

تحلیل فارسی سوم ابتدایی

تحلیل فارسی سوم ابتدایی در این مقاله سعی شده است در مورد تاثیرات و اهداف درس های فارسی سال سوم ابتدایی از نظر حیطه های رفتاری بر دانش آموزان بررسی شود.از آنجایی که متن درس و همچنین تصاویر کتاب بر شخصیت دانش آموزان نقش مهمی را ایفا می کند سعی شده است تمام فصل های […]

آموزش فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی

آموزش فصل پنجم ریاضی سوم ابتدایی سلام این محصول درسنامه فصل پنجم طراحی شده توسط خود بنده می باشد . دارای 2 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است . دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان … دریافت فایل

درسنامه فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

درسنامه فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی سلام این محصول درسنامشه فصل چهارم طراحی شده توسط خود بنده می باشد . دارای 3 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است . دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان … دریافت فایل

آموزش فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی

آموزش فصل چهارم ریاضی سوم ابتدایی سلام این محصول درسنامشه فصل چهارم طراحی شده توسط خود بنده می باشد . دارای 3 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است . دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان … دریافت فایل

درسنامه فصل سوم ریاضی سوم

درسنامه فصل سوم ریاضی سوم سلام این محصول درسنامه فصل سوم  طراحی شده توسط خود بنده می باشد . دارای 3 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است . دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان … دریافت فایل

درسنامه فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

درسنامه فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی سلام این محصول درسنامه فصل دوم طراحی شده توسط خود بنده می باشد . دارای 2 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است . دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان   … دریافت فایل

آموزش فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی

آموزش فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی سلام این محصول درسنامه فصل دوم طراحی شده توسط خود بنده می باشد . دارای 2 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است . دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان قابل استفاده برای معلمان و دانش آموزان   … دریافت فایل

ریاضی سوم ابتدایی

ریاضی سوم ابتدایی سلام این محصول طراحی شده توسط خود بنده می باشد. دارای 17 صفحه پی دی اف که به صورت زیبا طراحی شده است. امکان استفاده توسط معلم و والدین دانش آموز فصل بندی شده و دارای سوالات آخر هر فصل برای دانش آموزان توجه:ارزش این فایل بالای 100هزارتومان است اما چون در […]