نقد جامعه شناختی رمان سووشون – 194 صفحه + DOC

نقد جامعه شناختی رمان سووشون – 194 صفحه + DOC ميراث روايي فرهنگ ما عملاً محدود به انواع قصه است. در همه‌ي گونه‌هاي قصه‌ي كهن از حماسه‌ها و ماجراهاي عاشقانه گرفته تا روايت‌هاي تعليمي و عرفاني و حتي حكايت‌هاي عاميانه بيش و كم سايه روشني از احوال زمانه و مناسبات اجتماعي يافتني است اما نسبت […]