تحقیق سوره نباء

تحقیق سوره نباء 45صفحه با فرمت ورد فهرست مطالب عنوان                                                                                                                   صفحه چكيده………………………….. 1 مقدمه…………………….2 كليات سوره نبأ………………………….. 3 جايگاه سوره نبأ……………………………… 5 بحث روايتي………………………………………… 6 ارتباط سوره نبأ با سوره قبل………… … دریافت فایل